STAF SKTM (1)

Guru Besar
Puan Kamilah bt Idris

Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum
Puan Habibah bt Yahya

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Puan Maznah bt Latiff

Penolong Kanan Ko-Kurikulum
Encik Asnan b. Md Zuki

Penyelia Petang
Puan Nooraini bt Ibrahim